Bazeni Plus » Faq

Faq

Pitanja kod izgradnje bazena

1. Koje vrste/tipovi bazena postoje?

Prema sustavu preljevanja vode bazeni se dijele na bazene sa skimmerima i bazene sa preljevnim kanalom. Prema načinu (materijalu) izgradnje bazeni se dijele na montažne, liner, poliesterske, inox i betonske bazene. Zbog dugovječnosti, estetike, karakteristika našeg podneblja i najboljeg omjera cijene i kvalitete tvrtka Bazeni Plus d.o.o. gotovo isključivo radi betonske bazene obložene staklenim mozaikom što je daleko najdominantniji način izgradnje bazena u Dalmaciji.

2. Koliko traje izgradnja betonskog bazena?

Od trenutka dogovora o izgradnji bazena pa do završnih radova i puštanja u pogon potrebno je minimalno 45-60 dana da bi se projekt kvalitetno realizirao uvažavajući posebno minimalne rokove sušenja betona, hidroizolacije i materijala za ravnanje. Ako se planira bazen pustiti u pogon vec sa prvim toplijim danima u lipnju, optimalno bi bilo vec u prosincu ili siječnju završavati pregovore s bazenskom tvrtkom i početi s iskopom i prvim fazama izgradnje.

3. Koje radove obuhvaća projekt izrade bazena?

Početak predstavlja izrada projektnog nacrta prema kojem se izvode i građevinski radovi i ugradnja opreme. Slijede iskop, izgradnja bazenske školjke i strojarnice, postavljanje rubnog kamena, hidroizolacija i postavljanje mozaika. Paralelno sa svim navedenim radovima odvija se ugradnja bazenske oprema i na kraju montaža strojarnice.

4. Koji su resursi/uvjeti potrebni za izgradnju bazena?

Za izgradnju potrebno je raspolagati adekvatnom površinom za željenu dimenziju bazena ( za bazene do 24m² površine poda nije potrebna građevinska dozvola), priključkom vode i električne energije.

5. Koju opremu/proizvođače izabrati?

S obzirom da je izgradnja bazena dugoročna investicija, nije preporučljivo uzimati cijenu kao jedini kriterij pri izboru bazenske opreme. Kvalitetna oprema (prvenstveno njemačke proizvodnje) višestruko će se isplatiti, jer naknadne rekonstrukcije i sanacije dovode do dvostrukih ili trostrukih troškova, a inicijalna ušteda na jeftinijoj opremi je neznatna.

6. Što uključuje osnovna bazensku oprema?

Osnovna oprema uključuje filter, cirkulacijsku pumpu, skimmer s nadopunom vode (za preljevne bazene, gdje se umjesto skimmera rade preljevni kanal i kompenzacijski spremnik , uređaj za kontrolu razine vode), podni ispust, mlaznice, cijevni razvod , elektromaterijal i set za čišćenje.

7. Što uključuje dodatna bazensku oprema?

Dodatna oprema uključuje bazensku rasvjetu, automatsaka upravljanja i doziranja, efekte (protustrujno plivanje, masaža, slap, gejzir, gljiva i puhalo), inox opremu (skale, tuševi, rukohvati), navlake (ručne i automatske), grijanje bazena (izmjenjivači topline, elektrogrijači, toplinske pumpe) i robote za čišćenje.

8. Koju je dodatnu opremu potrebno predvidjeti u fazi gradnje, a koja se može naknadno ugraditi?

Osim efekata (protustrujno plivanje, masaža, slap, gejzir, gljiva i puhalo), gdje je dio instalacije potrebno ugraditi u zidove, sva ostala dodatna oprema se moze naknadno ugraditi uz minimalne ili nikakve preinake.

Pitanja kod održavanja bazena

1. Što se preporučuje prilikom proljetnog puštanja u pogon bazena?

Preporučljivo je bazen pustiti u pogon što ranije u proljeće, da sustav profunkcionira i da ima vremena za zamjenu ili popravak dotrajale opreme prije sezone kupanja. Potrebno je obaviti detaljan pregled i servis bazenske instalacije i opreme, te temeljito očistiti bazensku školjku.

2. Što se preporučuje kod održavanja tijekom sezone kupanja?

Glavna preporuka tijekom sezone kupanja je konstantan kemijski tretman vode, redovito čišćenje (usisavanje) bazena i redovito ispiranje (backwash) filtera. Kod uočavanja bilo kakvih nepravilnosti (posebno u segmentu kemijskog tretmana i vrijednosti parametara kvalitete vode) u radu uređaja kontaktirajte i potražite savjet servisera.

3. Što se preporučuje nakon završetka sezone kupanja?

Nakon završetka sezone korištenja bazena, ako se bazen ne koristi cijelu godinu (zatvoreni grijani bazeni ili funkcioniranje vanjskog bazena iz estetskih razloga tokom cijele godine), preporučljivo je bazen pripremiti za zimski period (tzv. konzerviranje bazena). Priprema bazena za zimski period uključuje demontažu elektronskih i električnih uređaja iz strojarnice i pokrivanje bazena zimskom navlakom.

4. Koji su osnovni parametri i sredstva za tretiranje bazenske vode?

Dezinfekcija klorom i održavanje optimalne pH vrijednosti konstantne su mjere kemijskog tretiranja vode u bazenu, dok su ostale povremene (prema potrebi).

DEZINFEKCIJA

Klor granulat (praškasto sredstvo za dezinfekciju sa 60 % aktivnog klora). Upotrebljava se za šok kloriranje i redovno kloriranje vode u bazenima, hidromasažnim kadama i fontanama. Sadrži stabilizator klora zbog čega je pogodan za kloriranje vode u otvorenim bazenima za vrijeme vrućih sunčanih dana.
Klor tablete (sredstvo za dezinfekciju sa 90 % aktivnog klora u obliku tableta od 200 g). Upotrebljavaju se za redovno kloriranje u bazenima, hidromasažnim kadama i fontanama. Sadrže stabilizator klora zbog čega su pogodne za kloriranje vode u otvorenim bazenima za vrijeme vrućih sunčanih dana. Sporo se otapaju u vodi.
NATRIJEV HIPOKLORIT (tekuće sredstvo za dezinfekciju sa 15 % aktivnog klora). Upotrebljava se za šok kloriranje i redovno kloriranje vode u bazenima, hidromasažnim kadama i fontanama. Zbog tekuće formulacije pogodan za automatsko doziranje.

KOREKCIJA pH VRIJEDNOSTI

pH minus (tekuće sredstvo za smanjenje pH vrijednosti vode). Upotrebljava se za smanjenje pH vrijednosti bazenske vode iz alkalnog (iznad pH 8) u optimalno područje (ph 7,2 – 7,6). Pogodan za automatsko doziranje. Osim smanjenja pH vrijednosti utječe na omekšavanje vode, te sprječava izdvajanje vodenog kamenca na površinama bazena i opremi.
pH minus granulat (praškasto sredstvo za smanjenje pH vrijednosti vode). Upotrebljava se za smanjenje pH vrijednosti bazenske vode iz alkalnog (iznad pH 8) u optimalno područje (ph 7,2 – 7,6). Pogodan za ručno doziranje. Osim smanjenja pH vrijednosti utječe na omekšavanje vode, te sprječava izdvajanje vodenog kamenca na površinama bazena i opremi.
pH plus (tekuće sredstvo za povećanje pH vrijednosti vode). Upotrebljava se za povećanje pH vrijednosti bazenske vode iz kiselog (ispod pH 7,6) u optimalno područje (ph 7,2 – 7,6). Pogodan za automatsko doziranje. Osim povećanja pH vrijednosti sprječava koroziju metala, štiti bakrene dijelove od nagrizanja, te utječe na povećanje alkaliteta vode.
pH plus granulat (praškasto sredstvo za povećanje pH vrijednosti vode). Upotrebljava se za povećanje pH vrijednosti bazenske vode iz kiselog (ispod pH 7,6) u optimalno područje (ph 7,2 – 7,6). Pogodan za ručno doziranje. Osim povećanja pH vrijednosti sprječava koroziju metala, štiti bakrene dijelove od nagrizanja, te utječe na povećanje alkaliteta vode.

UKLANJANJE ALGI

Algicid (tekuće nepjeneće sredstvo za uništavanje I sprječavanje stvaranja algi). Zbog svojstva da ne razvija pjenu pogodan za uništavanje algi u bazenima sa dodatnom cirkulacijom vode, hidromasažnim kadama i fontanama. Uništava sve tipove algi, te djeluje i na pojedine tipove bakterija.

BISTRENJE VODE

Flokulant (tekuće sredstvo za bistrenje vode u bazenima). Djelotvoran u širokom pH području i temperaturnom rasponu. Pozitivno djeluje na poboljšanje dezinfekcije vode.Iz vode odstranjuje fosfate, nitrite, amonijak, željezo i mangan.

STABILIZACIJA

Stabilizator (praškasto sredstvo za stabiliziranje klora u vodi). Stabilizira slobodni klor od razarajućeg utjecaja UV zraka pri povišenim temperaturama vode iznad 25°C. Smanjuje potrebu za povećanom potrošnjom klora. Naročito bitan u otvorenim bazenima u vrućim sunčanim danima gdje se za dezinfekciju koristi nestabilizirani oblik klora, kao što je natrijev hipoklorit.

PREZIMLJAVANJE BAZENA

Wintertreat (tekuće sredstvo za očuvanje vode u bazenu tijekom zime). Sprječava stvaranje algi u bazenu te izdvajanje vodenog kamenca na stjenkama bazena tijekom zimskog mirovanja bazena. Održava biološku čistoću vode tijekom zimskog perioda.