Bazeni Plus » Proizvodi » Grundausstattung

Grundausstattung

Osnovna bazenska oprema se definira kao oprema koju bazen mora imati da bi normalno funkcionirao. U osnovnu bazensku opremu spadaju:

1. FILTER

Filter je uređaj ispunjen kvarcnim pijeskom propisane granulacije kroz kojeg cirkulira bazenska voda i koji zadržavu prljavštinu nakupljenu u bazenu. Tvrtka Bazeni Plus d.o.o. prvenstveno ugrađuje pješčane filtere njemačke tvrtke Dinotec i austrijske tvrtke Praher, ali i njemačke tvrtke Behncke i engleske Certikin.

Dinotec - ProFil S
Filter
Filter
Filter

Adekvatna veličina filtera se izračunava prema obujmu bazena (m³). U tablici se navode odgovarajuće veličine filtera za određene dimenzije bazena:

Ø (mm) 400 500 600 750 900 1080 1250 1400 1600 1800
Za bazene do m³ 40 50 80 90 160 230 325 385 550 700

2. CIRKULACIJSKA PUMPA

Cirkulacijska pumpa omogućuje kružnu fluktuaciju vode iz bazena, kroz cijevi i filter radi filtracije i kemijskog tretmana, te povratak u bazen. Bazeni Plus d.o.o. ugrađuju isključivo cirkulacijske pumpe njemačke tvrtke Speck Pumpen.

Pumpa Bettar speck
Speck badu 90
Badu 90-25

Prema veličini bazena (m³) i filteru izabire se cirkulacijska pumpa adekvatnog protoka (m³/h) uvažavajući osnovno pravilo da cjelokupna voda iz bazena mora prokolati kroz filtracijski sustav u roku 4-5h. Tvrtka Speck Pumpen proizvodi pumpe protoka od 4m³/h – 110m³/h.


3. SKIMMERI I NADOPUNA VODE (za bazene na skimmere)

Skimmeri su sustav za odvodnju vode iz bazena kroz cijevi u strojarnicu. Visina postavljanja skimmera određuje razinu vode u bazenu, što je obično 10-15cm ispod rubnog kamena ili razine šetnice oko bazena. U skimmere se ugrađuje nadopuna vode koja automatski nadopunjava vodu u bazen ako se razina vode spusti. Glavni dobavljač skimmera i nadopuna tvrtke Bazeni Plus d.o.o. je renomirana njemačka tvrtka MTS Produkte.

Skimmer
Skimmer


4. KONTROLA NIVOA I NADOPUNA (za preljevne bazene)

Umjesto sustava na skimmere, bazen može funkcionirati i preljevom preko jedne, više ili svih strana. Razlika u odnosu na sustav skimmera je nužnost izrade preljevnog kanala i kompenzacijskog spremnika u koji se voda preljeva, te montaže uređaja za kontrolu nivoa i nadopune vode u kompenzacijski spremnik. Dodatna potreba je postavljanje preljevne rešetke na preljevni kanal ako nije riječ o jednostranom preljevu. Ostala oprema je ista za oba načina izgradnje bazena. Naš dobavljač uređaja za kontrolu nivoa je njemačka tvrtka Dinotec.

Dinotec combitrol level
Dinotec level control solo


5. PODNI ISPUST, MLAZNICE, VAKUUM MLAZNICA

Podni ispust služi za pražnjenje bazena, ali i za dodatni usis vode u strojarnicu (filter) jer je priključen na pumpu. Mlaznice služe za povrat vode u bazen (kod bazena na skimmere ugrađuju se u zid, a kod preljevnih bazena u pod). Vakuum mlaznica nije neophodna za funkcioniranje bazena ali olakšava ručno usisavanje bazena, a minimalno povećava cijenu osnovne opreme. Njemački MTS Produkte je glavni prozvođač ugradbenih elementa za bazene.

Ispust
Mlaznica
Vakuum


6. CIJEVNI RAZVOD I FITINZI

Za povezivanje svih bazenskih elemenata i uređaja u funkcionalnu cjelinu koriste se PVC cijevi i fitinzi (koljena, ventili, muffe, redukcije, adapteri, itd.) visoke kvalitete koji moraju osigurati dugogodišnju trajnost s obzirom da se zatrpavaju i rade pod tlakom. Bazenske cijevi se spajaju Tangit ljepilom. Austrijska tvrtka Praher je vodeći proizvođač bazenskih cijevi i fitinga i isključivi dobavljač tvrtke Bazeni Plus d.o.o.

Cijevni razvod
Fiting
Fiting
Fiting
Fiting


7. ELEKTROMATERIJAL

Napajanje (električna energija) za potrebe funkcioniranja bazena mora se dovesti u strojarnicu gdje se smješta ormar (razvodna kutija) s osiguračima i sklopkama koji osiguravaju funkcioniranje električnih uređaja (pumpe, rasvjeta bazena, automatsko doziranje i upravljanje, itd.).

Elektro materijal
Elektro materijal
Elektro materijal


8. SET ZA ČIŠĆENJE

Za ručno čišćenje i održavanje bazena potrebne su mrežice, četke, teleskopska cijev , usisivač i crijevo koji se priključuju na vakuumsku mlaznicu, te kemikalije za tretiranje vode. Naši dobavljači setova za čišćenje su njemačka tvrtka MTS Produkte i austrijska Praher.

Set za ciscenje
Set za ciscenje
Set za ciscenje
Set za ciscenje